اخبار پژوهشی

شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

کارگاه آموزش تحقیق پایانی

توجیه روند مسابقه رشد 7
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

توجیه روند مسابقه رشد 7

سه شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷

حضور طلاب درهمایش

اخبار فرهنگی

مسابقه بورد فرهنگی
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

مسابقه بورد فرهنگی

طب اسلامی و حجامت
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

طب اسلامی و حجامت

مسابقه کتابخوانی
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

مسابقه کتابخوانی

اساتید

حمایت از کالای ایرانی

حوزه انقلابی

پایگاههای کاربردی